CSN 21178 Dimensions, Specifications, Equivalent Standards, Weights, PDF

CSN 21178 Double End Studs

Double End Studs

Double End Studs

CSN 21178 Equivalent

CSN 21178 Alias

  • French (fr): CSN 21178 Goujons, vis-à 2 x d
  • German (de): CSN 21178 Stiftschrauben, Einschraubende 2 x d
  • Italian (it): CSN 21178 Studs, a vite 2 x d
  • Dutch (nl): CSN 21178 Studs, schroef-in 2 x d
  • Czech (cs): CSN 21178 Závrtné šrouby do hliníku

CSN 21178 Dimensions

dM 5M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 24
b11012162024324048
b21618222630384654